Blindfluencer worden   Klusje Kado   Contact

WMO Logo

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een Nederlandse wet die gemeenten verplicht om ondersteuning te bieden aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. De WMO heeft als doel om mensen te helpen die bijvoorbeeld door een beperking, ouderdom of andere omstandigheden moeite hebben met alledaagse activiteiten. Dit geldt ook voor blinden en slechtzienden.

WMO voor blinden en slechtzienden

Wat de WMO specifiek kan doen voor blinden en slechtzienden kan variëren, afhankelijk van de individuele behoeften en situaties. Enkele voorbeelden van de ondersteuning die de WMO kan bieden aan deze groep mensen zijn:

 1. Hulpmiddelen en voorzieningen
  De WMO kan financiële steun bieden voor de aanschaf van hulpmiddelen zoals aangepaste computerapparatuur, brailleleesregels, loepen, taststokken, en andere technische apparaten die het dagelijks leven van blinden en slechtzienden vergemakkelijken.
 2. Begeleiding
  De WMO kan begeleiding bieden, zoals het aanstellen van een professionele begeleider of coach om te helpen bij het aanleren van vaardigheden voor zelfstandig wonen, reizen, en omgaan met de omgeving.
 3. Aanpassingen in de woning
  Als aanpassingen in de woning nodig zijn, zoals het aanbrengen van goede verlichting, kan de WMO financiële ondersteuning bieden om deze aanpassingen mogelijk te maken.
 4. Mobiliteitsondersteuning
  De WMO kan hulp bieden bij het organiseren van vervoer voor blinden en slechtzienden, zoals vervoer van en naar medische afspraken, sociale activiteiten of werk. Dit kan bijvoorbeeld via het gebruik van een regiotaxi.

Aanvraag WMO

Om een aanvraag voor ondersteuning via de WMO bij de gemeente in te dienen, kun je de volgende stappen volgen:

 1. Neem contact op met de gemeente waarin je woont. Dit kan meestal telefonisch of via de website van de gemeente.
 2. Leg je situatie uit en geef duidelijk aan welke ondersteuning je nodig hebt als gevolg van je visuele beperking.
 3. De gemeente zal een gesprek met je inplannen om je behoeften en situatie nader te bespreken. Dit wordt vaak een ‘keukentafelgesprek’ genoemd.
 4. Op basis van dit gesprek zal de gemeente beoordelen welke ondersteuning je nodig hebt en of je in aanmerking komt voor WMO-ondersteuning.
 5. Als je in aanmerking komt, zal de gemeente een ondersteuningsplan opstellen dat beschrijft welke voorzieningen en hulp je ontvangt.

Het is belangrijk om te weten dat de exacte procedures en beschikbare ondersteuning kunnen variëren tussen gemeenten, dus het is raadzaam om contact op te nemen met jouw specifieke gemeente voor gedetailleerde informatie. Als je zelf weinig ervaring hiermee hebt, schakel dan  professionele hulp in bij het indienen van een aanvraag.

Ga naar de inhoud