Blindfluencer worden   Klusje Kado   Contact

mensen aan tafel

Ongemakkelijk – Alleen gelaten worden in onbekend gezelschap

Na een leuke activiteit samen met voor mij nog onbekende mensen wordt er besloten dat we nog wat gaan drinken. Ik neem plaats aan een lange tafel en raak in gesprek met wat andere mensen. We wisselen onze ervaringen uit over de activiteit en er ontstaan leuke gesprekken. Naast mij zit een aardige mevrouw met wie ik een gezellig gesprek heb. Zij wordt na een tijdje gebeld door een vriendin die haar op komt halen. Die vriendin schuift ook even gezellig aan, en gaat tussen mij en de mevrouw zitten met wie ik in gesprek was. Zij richt haar aandacht op haar vriendin en keert daarbij haar rug naar mij toe, zodat ik word buitengesloten.

Dan maar eens kijken met wie ik nog een leuk gesprek kan beginnen. Ik luister goed wat er om mij heen gebeurt. Links van mij is een groepje mensen geanimeerd met elkaar in gesprek, maar ze zitten wat verder van mij weg, zodat ik me niet in dat gesprek kan mengen. Ook verderop rechts van mij zitten mensen, maar ik kan niet volgen waar daar de gesprekken over gaan. Tegenover mij is het stil, daar zit kennelijk niemand. Wat kan ik nu doen?

Het lijkt erop dat ik alleen aan tafel zit met bijna niemand om me heen. Ik weet als blinde niet of er elders aan de tafel nog stoelen vrij zijn, en ik heb ook niet de mogelijkheid om iemand aan te spreken om te vragen of men mij kan helpen. Erg lastig. Ik ben dus maar blijven zitten waar ik zat en heb gewacht totdat ik werd opgehaald.

Achteraf had ik me beter op deze situatie moeten voorbereiden. Ik had aan de mevrouw met wie ik in gesprek was kunnen vragen of ze me met iemand anders in contact kon brengen toen haar vriendin haar kwam halen. Of ik had voorafgaand aan de bijeenkomst aan de organisatie kunnen vragen of ze een buddy voor me beschikbaar hebben aan wie ik vragen kan stellen als dat nodig is.

Ga naar de inhoud