Blindfluencer worden   Klusje Kado   Contact

Visio Het Loo Erf

Intake revalidatie Visio Het Loo Erf

We zijn uitgenodigd bij Visio Het Loo Erf in Apeldoorn voor een intake om te kijken wat ze voor mij kunnen betekenen. Het Loo Erf is de enige plek in Nederland waar slechtziende en blinde volwassenen terecht kunnen voor intensieve revalidatie.

We rijden naar Apeldoorn en hebben daar om 13.00 uur een afspraak met een medewerker om kennis te maken met het revalidatiecentrum en de manier van werken daar. We zetten de auto op de parkeerplaats bij de receptie van Het Loo Erf. We zijn iets te vroeg en besluiten daarom nog even op het bankje buiten een broodje te eten. Plotseling worden we vriendelijk begroet. “Ha, ben jij misschien Inge? Ik verwachtte je al”, horen we. Het is de medewerker met wie we een afspraak hebben. Hij begeleidt ons naar binnen bij gebouw Alpha, het hoofdgebouw van het complex. Hij vertelt dat hij ons een korte rondleiding zal geven zodat we een eerste indruk krijgen van Het Loo Erf.

Rondleiding

Enkele minuten later lopen we door het restaurant en enkele andere ruimtes in het hoofdgebouw. Het is lunchtijd en het klinkt gezellig druk in het restaurant. Op de bovenverdiepingen van gebouw Alpha bevinden zich de hotelkamers waar de revalidanten verblijven tijdens hun intensieve  revalidatie.

We lopen door naar een volgende ruimte waar de medewerker vertelt hoe blinde mensen nog niet zo lang geleden behandeld werden. Ze werden ergens ‘weggestopt’ en vaak niet begeleid om te leren hoe ze met hun visuele beperking om moesten gaan.

Vervolgens gaan we naar buiten en lopen via de ‘boulevard’ van Loo Erf langs gebouw Gamma, waar de lessen in handvaardigheid en textiele werkvormen plaats vinden. In gebouw Omega gaan we een kantoor binnen, waar het intake-gesprek zal plaatsvinden. In dit gebouw zitten ook de trainingsruimtes voor braille en het werken met de computer en mobiele telefoon.

Op het terrein bevinden zich ook nog de gebouwen Delta, voor de mobiliteitstraining en  fitness, en Sygma waar de muzieklessen plaatsvinden. Buiten is verder nog een sportveld en een moestuin.

Intake

Na de rondleiding nemen we plaats in een kamer waar ons kort iets word vertelt over de verschillende vakdisciplines die bij Visio werken. Het hangt van de revalidatie doelstellingen af welke mogelijkheden er voor jou ingeschakeld worden. Er zijn afdelingen voor braille, mobiliteit, ergotherapie, psychologie, ICT, recreatie en creativiteit. Er wordt kort toegelicht wat de revalidatie bij het Loo Erf voor jou kan betekenen.

De intake medewerker vraagt wat mijn revalidatiedoelstellingen zijn en aan welke onderdelen ik het liefste ga werken. Hij stelt vragen als: waar wil je aan werken, waarom wel of waarom niet en legt zelf ook opties voor. Tijdens het gesprek blijkt dat er al veel voorwerk is gedaan. De medewerkers van Visio in de regio hebben uitgebreide verslagen van mij doorgestuurd zodat hij weet wat ik al gedaan heb en wat de regiomensen van Visio al voor mij gedaan hebben.

Observatieweek

Na afloop van mijn intake wordt er een verslag gemaakt. Dit wordt besproken in het team van Het Loo Erf. Als zij denken dat revalidatie op  Loo Erf positief kan werken voor mij en ik zie een verblijf met intensieve revalidatie ook positief in, dan volgt er binnen enkele weken een uitnodiging voor een meerdaags onderzoeksprogramma, de zogeheten observatieweek.

Gedurende de observatieweek maak je kennis met de diverse revalidatiemogelijkheden op het Loo Erf en worden de hulpvragen en revalidatiedoelen van mij in kaart gebracht. Samen met mij wordt dan een een revalidatieprogramma opgesteld, passend bij mijn hulpvragen, mogelijkheden en persoonlijke situatie.

Revalidatieprogramma

Weer enkele weken later start dan het werkelijke revalidatieprogramma. Een revalidatieprogramma is maatwerk en kan in duur variëren. Je verblijft door de week drie dagen bij Visio Het Loo Erf in Apeldoorn (maandag tot en met woensdag of woensdag tot en met vrijdag). De weekenden breng je door in eigen omgeving. De uiteindelijke duur van het traject hangt sterk af van de persoonlijke situatie en hulpvragen, maar gemiddeld is dit 30 weken.

Het dagelijkse programma ziet er pittig uit met in de ochtend trainingen en lessen van 08.30 tot 12.30 uur. Daarna is het tijd voor de lunch en een korte pauze tot 14.00 uur. Daarna gaat het programma weer door tot 17.00 uur. Om 17.30 uur is het tijd voor het diner.

Binnen het programma is altijd aandacht voor het aanleren van nieuwe vaardigheden voor alledaagse handelingen, een optimaal gebruik van hulpmiddelen en het omgaan met en verwerken van de visuele beperking. Je werkt individueel, maar ook in groepsverband aan jouw revalidatiedoelen. Groepsactiviteiten zijn waardevol, omdat ze de gelegenheid bieden om ervaringen uit te wisselen met andere revalidanten.

Belangrijk is ook dat je naast een heleboel praktische vaardigheden tijdens het verblijf op Loo Erf ook leert om je grenzen aan te geven, duidelijk aan anderen uit te leggen wat je wel en niet ziet, en hoe en wanneer je hulp nodig hebt.

Ik heb goede hoop dat ze mij bij Het Loo Erf veel kunnen leren om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven met mijn visuele beperking. Ik kan niet wachten om te beginnen!

Ga naar de inhoud