Blindfluencer worden   Klusje Kado   Contact

Kunstwerk Ton van der Bijl

3D schilderij – is dit kunst?

Het zal altijd de vraag blijven of dit 3D schilderij kunst is of niet? Het antwoord is eigenlijk niet belangrijk. Het is immers aan jou om te beoordelen of dit een kunstwerk of iets anders is.

Ontstaan van het 3D schilderij

Tijdens zijn revalidatie in Het Loo Erf in Apeldoorn wilde Ton  van der Bijl een schilderij maken zonder het gebruik van verf. Daarnaast vond hij het leuk als het schilderij zowel visueel als op de tast benaderbaar zou zijn. En om zijn uitdaging nog wat groter te maken wilde hij dat het schilderij niet alleen abstract moest zijn. maar vooral ook deels realistisch.

De eerste vraag was welk materiaal voor een tastbaar en realistisch  3d schilderij geschikt zou kunnen zijn. Tijdens een brainstormsessie met Melanie (creatief trainer bij Het Loo Erf ) ontstond er een idee: waarom geen afvalmateriaal gebruiken? In de ruimte waar ze zich bevonden was volop afvalhout beschikbaar. Dus?

Afvalhout

Het beschikbare afval bestond uit blokjes hout, snippers, alles wat naast de zaagmachine was gevallen. Alle stukjes hout, dik en dun, zijn verschillend van maat en ook verschillend van vorm. Het materiaal heeft het meest weg van mozaïek. Mozaïek waarbij ieder afzonderlijk blokje, puntje of stukje, afwijkend is van maat en vorm. Daarbij is ieder stukje hout, dat naast gelegen is aan een ander stukje hout, verschillend in hoogte.

3d schilderij

Het was voor Ton een uitdaging om dit tot een succesvol einde te brengen. Maar het eindresultaat mag er zijn. Zowel op de tast als visueel is er een Stadsgezicht ontstaan. Grachtenpandjes, trapgeveltjes, grachten, trottoir en een bruggetje zijn het eindresultaat. Het schilderij is 60×60 cm groot.

Wil je meer info over de techniek of het 3d schilderij, neem contact op met Ton van der Bijl. Email: tonvanderbijl@gmail.com

Ga naar de inhoud